Cyclus «Transitie»

Deze cyclus van opleidingen en lezingen rond het thema transitie in de publieke ruimte is intussen afgelopen.

De presentaties en de syntheses van deze verschillende evenementen kan je hier terugvinden! 

 

Een 3-delige cyclus bestaande uit een avondlezing en een workshopdag waarin het thema transitie in de publieke ruimte vanuit verschillende standpunten benaderd wordt 

Het thema « Transitie » vormt de rode draad doorheen 3 avondlezingen en opleidingsdagen, dit thema maakt het mogelijk om actuele thema’s aan te kaarten en het accent te leggen op het « geleefde aspect » van de transitie. 

 

THEMA- AVOND – ALGEMEEN VERLOOP
Aan de hand van het thema transitie worden een Brussels en een buitenlands project gepresenteerd. Tijdens een afsluitend gesprek worden ze onderworpen aan de kritische blik van een expert. De focus wordt gelegd op de waargenomen en geleefde ruimte.

De thema-avonden zijn toegankelijk voor het grote publiek.

PROGRAMMA
18h00 – Ontvangst met snack en drankjes
18h15 - Inleiding
18h30 – Ronde tafel in 3 fases

  • Presentatie van een Brusselse case gerelateerd aan het thema
  • Presentatie van een buitenlandse case gerelateerd aan het thema
  • Gesprek geanimeerd door Mister Emma

20h00 Drink

 

OPLEIDINGSDAG – ALGEMEEN VERLOOP
Hier wordt de Brusselse case verder bestudeerd. Onder begeleiding van experts wordt er gewerkt aan de projectdefinitie voor het publieke ruimteproject. De Gids voor Brusselse publieke ruimte reikt hiervoor de nodige sleutels aan.

De opleidingsdagen zijn bestemd voor Brusselse bouwheren.  Deze zijn georganiseerd in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en met de steun van Perspective.brussels.

PROGRAMMA
09h15 - Ontvangst
09h30 - Intro case study
09h50 - Brainstorm in groep volgens een SWOT grid

10h50 - Pauze

11h00 – Lezing 1: Theoretisch/sociologische blik op het thema
11h45Plenaire sessie: Bespreking resultaten brainstorm

12h15 - Lunch

13h15 - Intro Gids door ]pyblik[
13h30 - Lezing 2: Uitdiepen van de case study volgens de vragen die in de brainstorm naar voren zijn geschoven en de ambities van de Gids.
14h00 - Workshop: Verfijnen van de projectdefinitie met de input van de lezingen en de discussies in groep
15h00 – Plenaire sessie: Bespreking en presentatie van de resultaten aan de andere groepen
16h00 – Einde dag

Praktische informatie

Waar : perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel

Toegang : GRATIS – Inschrijvingen verplicht.
Opgelet, het aantal plaatsen zijn beperkt : 

  • Thema-avond : 120 deelnemers
  • Opleidingsdag : 30 deelnemers 

Inschrijving