Opdracht

De cultuur van publieke ruimte

]pyblik[ werd in 2007 opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het project heeft als doel om de knowhow en expertise rond publieke ruimte in Brussel te centraliseren.

]pyblik[ is gericht op een breed netwerk van actoren die werken rond publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

]pyblik[ bestaat uit een opleidings –en een kenniscentrum. Het opleidingscentrum biedt themadagen en een opleiding "Adviseur Publieke Ruimte" aan ter bevordering van kwalitatieve publieke ruimteprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het kenniscentrum biedt advies en referenties voor alle actoren die werken rond publieke ruimte onder de vorm van een online bibliografie, de uitreiking van de Prix ]pyblik[ Prijs, een Verklaring voor kwalitatieve publieke ruimte in Brussel, publicaties, benchmarking, …

]pyblik[ is een samenwerking tussen de onderzoekcentra van de 4 Brusselse architectuurscholen: LoUIsE (ULB); departement architectuur (KU Leuven, campus Sint-Lucas), Cosmopolis (VUB); CREAT (UCL). Structureel bevindt het project zich dan ook op het kruispunt van de professionele, politieke en academische wereld.