Historiek

Op initiatief van de Brusselse Regering werd er in 2007 een Steunpunt « Publieke Ruimte »  opgericht om de cultuur van de publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

Bij de start was het belangrijkste doelpubliek: de gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren en de ontwerpers. Vandaag verbreedde dit zich tot het grote publiek gaande van bevoorrechte gebruiker van de publieke ruimte tot potentiële stakeholder voor de definitie ervan.
Doorheen de verschillende opdrachten organiseerden de consortiums verschillende opleidingsprogramma’s, lezingen en studiedagen, maar ook studiereizen en debatten rond publieke ruimte.

 

]pyblik[ 2007-2010

In het kader van deze opdracht werd er een jaaropleiding georganiseerd, met een opleidingsdag om de twee weken.

 

]pyblik[ 2010-2014

Tijdens de tweede opdracht werd de dynamiek van het project ontwikkeld rond 2 soorten evenementen:

  • Masterclasses: 3-daagse workshops waar ambtenaren en ontwerpers samen werkten rond een concrete Brusselse case waarbij ze begeleid werden door nationale en internationale experts.
  • Themadagen: conferentiedagen die in de aanloop van de masterclasses georganiseerd werden rond het thema dat tijdens de masterclasses bestudeerd werd.

Tegelijkertijd werd er in samenwerking met de gewestelijke overheden een « Verklaring voor een kwalitatieve publieke ruimte in Brussel » opgesteld.

 

]pyblik[ 2014-2015

In het kader van deze opdracht werd het project inhoudelijk lichtjes bijgesteld. De themadagen bleven behouden, maar de masterclasses maakten plaats voor de «studio ]pyblik[», een geaccrediteerde opleiding voor de ontwikkeling van publieke ruimteprojecten die georganiseerd werd in partnerschap met de GSOB. Het was een opleiding van een half jaar, met een opleidingssessie om de 3 weken en voornamelijk gericht op ambtenaren van de Brusselse gemeentes en het gewest.

 

]pyblik[ 2015-2018

In oktober 2015 hernieuwt ]pyblik[ opnieuw haar opdracht, hierbij wordt de formule van de themadagen behouden en maakt de "Studio ]pyblik[" plaats voor de "Opleiding Adviseur Publieke Ruimte".
Daarnaast wordt ook het kenniscentrum opgezet, dat verzamelt de input van alle evenementen die in het kader van ]pyblik[ werden georganiseerd en bestaat uit : een online bibliografie, de prix ]pyblik[ prijs, een Verklaring voor een kwalitatieve publieke ruimte in Brussel, de publicaties en een databank van voorbeeldprojecten.
Op deze manier wil ]pyblik[ alle actoren van de publieke ruimte informeren en sensibiliseren.

Momenteel is ]pyblik[ de enige opleiding in België die rond het métier van beheer van de stad. De verdere ontwikkeling hiervan is van het uiterste belang.